ELISA-anti-α-LAKTALBUMIN

ELISA-anti-α-LAKTALBUMIN

Soupravy ELISA-anti-α-LAKTALBUMIN jsou určeny na stanovení specifických protilátek proti bílkovině kravského mléka - α-laktalbuminu v lidském séru.

Kravské mléko patří do skupiny potenciálních potravinových alergenů, t.j. látek proteinové povahy, které vyvolávají u přecitlivělých jedinců chorobné stavy charakterizované abnormální imunitní odpovědí lidského organizmu na tyto látky. Kravské mléko obsahuje více než 20 různých proteinů, ze kterých jen některé jsou alergeny (kazein, ß-laktoglobulin a α-laktalbumin). α-laktalbumin tvoří 2-5% bílkovin kravského mléka. Imunologicky se alergie na proteiny kravského mléka klasifikuje jako alergie závislá na IgE a alergie nezávislá na IgE, která se označuje i jako intolerance na kravské mléko. Tvoří se protilátky typu IgG, IgA a IgM.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek cut off

Kontrolní vzorek pozitivní

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová