ELISA-anti-SOJA

REF E-390      ELISA-anti-SOJA-A                                    48 jamek

REF E-391       ELISA-anti-SOJA-G                                    48 jamek

REF E-490      ELISA-anti-SOJA-II-A                                 96 jamek

REF E-491       ELISA-anti-SOJA-II-G                                 96 jamek

Soupravy ELISA-anti-SOJA jsou určeny na stanovení specifických protilátek v humánním séru proti proteinům ze sojových bobů.

Stravovací návyky našeho obyvatelstva se mění směrem k používání většího množství rostlinné potravy. Ve velké míře se konzumují produkty ze sojových bobů jako náhrada za maso. Tím se do lidského organizmu dostává nový typ rostlinných proteinů - zásobní proteiny bobů, a také funkční proteiny - enzymy a inhibitory trypsinu a chymotrypsinu. Zvláštní skupinu tvoří v sojových bobech bohatě zastoupené glykoproteiny, nazývané též lektiny. Alergičtí pacienti vytvářejí individuálně specifické protilátky proti různým proteinům ze sóji. Bylo dokázáno, že ze složitého proteinového komplexu sojových bobů až 16 proteinových frakcí váže IgE specifické protilátky ze sér pacientů alergických na sóju.

U dětí s intolerancí na kravské mléko se často mléko nahrazuje sojovými preparáty, které u citlivých jedinců mohou vyvolat alergické reakce, jako jsou kopřivka, astma, gastrointestinální potíže, případně mohou vyvolat anafylaktickou reakci. Pokud jsou citliví jedinci vystaveni účinku sojového prachu a mouky, tito mohou být příčinou alergického astmatu, nádchy a jiných projevů respirační alergie bez toho, aby jedinci projevovali známky alergie na sóju.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek cut off

Kontrolní vzorek pozitivní

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová