ELISA-anti-GLIADIN

REF E-238      ELISA-anti-GLIADIN-A                               48 jamek

REF E-237      ELISA-anti-GLIADIN-G                               48 jamek

REF E-235      ELISA-anti-GLIADIN-II-A-G                        48 jamek pro IgA, 48 jamek pro IgG


Soupravy ELISA-anti-GLIADIN jsou určeny na kvantitativní stanovení specifických protilátek proti gliadinu v lidském séru.

Stanovení anti-gliadinových protilátek v lidském séru se využívá na zlepšení diagnostických možností a na monitorování léčby celiakie. Celiakie je geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění dětí a dospělých. V evropské populaci se udává prevalence celiakie 1:100 až 1:300. Příčinou choroby je intolerance bílkovin pšenice, žita, ovsa a ječmene. Intolerance je na bílkoviny povrchových vrstev obilných zrn, tzv. gluten (lepek), ze kterého se dá etanolem extrahovat gliadin, frakce obsahující asi 50 proteinových složek. V důsledku onemocnění vzniká ve sliznici tenkého střeva celá řada změn od zvýšeného množství interepiteliálních lymfocytů až po hyperplazii krypt a oploštění kloubů. Klinické příznaky celiakie jsou velmi variabilní a rozdílné u dětí a dospělých. K typickým příznakům patří průjmy, hubnutí, bolesti břicha, únava. K atypickým formám bývá zařazena dermatitis herpetiformis Duhring. Onemocnění se může projevit bolestmi kostí, stagnací růstu, opožděnou pubertou, infertilitou, opakovanými potraty, anemií, osteoporózou atd. Obávanými komplikacemi celiakie jsou gastrointestinální karcinomy a lymfomy. Léčba spočívá v dodržování diety s přísným vyloučením glutenu ze stravy pacienta.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek pozitivní

Standardy 0 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 U.ml-1

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová