ELISA testy

ELISA testy

Diagnostické soupravy ELISA od výrobce BIOGEMA, v.d., Košice určené na stanovení specifických protilátek proti potravinovým alergenům:

ELISA-anti-MILK

ELISA-anti-GLIADIN

ELISA-anti-deGLIADIN

ELISA-anti-DNP

ELISA-anti-KASEIN

ELISA-anti-ALFA-LAKTALBUMIN

ELISA-anti-BETA-LAKTOGLOBULIN

ELISA-anti-LAKTOZA

ELISA-anti-OVALBUMIN

ELISA-anti-SOJA

ELISA-anti-ASCA 

Diagnostické soupravy ELISA od výrobce BIOGEMA, v.d., Košice určené na stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM proti mananovým a glukanovým sekvencím buňkové stěny Candida albicans v lidském séru:

ELISA-anti-CANDIDA