ELISA-anti-OVALBUMIN

REF E-380      ELISA-anti-OVALBUMIN-A                             48 jamek

REF E-381       ELISA-anti-OVALBUMIN-G                             48 jamek

REF E-440      ELISA-anti-OVALBUMIN-II-A                          96 jamek

REF E-441       ELISA-anti-OVALBUMIN-II-G                          96 jamek

Soupravy ELISA-anti-OVALBUMIN jsou určeny na stanovení specifických protilátek v humánním séru proti ovalbuminu ze slepičího vaječného bílku.

Velmi frekventovanou složkou potravy člověka jsou slepičí vajíčka. Ukázalo se, že především proteiny z vaječného bílku jsou schopny vyvolat u přecitlivělých lidí alergii. Dnes je známých okolo 40 různých proteinů z vaječného bílku, ale jen tři z nich jsou hlavními alergeny. Jsou to ovalbumin, ovomukoid a ovotransferin. Největší podíl proteinového komplexu bílku slepičího vajíčka tvoří ovalbumin, a proto má i největší význam z hlediska vyvolávání alergií u přecitlivělých jedinců. V organizmu se tvoří specifické protilátky proti ovalbuminu různých tříd. Zvyšují se hladiny IgA, IgG a IgE protilátek. Navenek se alergie na ovalbumin projevuje různými symptomy - především jsou to žaludeční těžkosti, zvracení, křeče, vyrážky, ekzém, otok tváře, astma a pod. Alergie na vajíčka se vyskytuje jak u dětí, tak i u dospělých.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek cut off

Kontrolní vzorek pozitivní

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová