ELISA-anti-KASEIN

REF E-250      ELISA-anti-KASEIN-A            48 jamek

REF E-251      ELISA-anti-KASEIN-G             48 jamek

REF E-450     ELISA-anti-KASEIN-II-A          96 jamek

REF E-451      ELISA-anti-KASEIN-II-G          96 jamek

Soupravy ELISA-anti-KASEIN jsou určeny na stanovení specifických protilátek proti bílkovině kravského mléka - kaseinu v lidském séru.

Kravské mléko patří do skupiny potencionálních potravinových alergenů, t.j. látek proteinové povahy, které vyvolávají u přecitlivělých jedinců chorobné stavy charakterizované abnormální imunitní odpovědí lidského organizmu na tyto látky. Kravské mléko obsahuje více než 20 různých proteinů, ze kterých jen některé jsou alergeny (kasein, β-laktoglobulin a α-laktalbumin). Imunologicky se alergie na proteiny kravského mléka klasifikuje jako alergie závislá na IgE a alergie nezávislá na IgE, která se označuje také jako intolerance na kravské mléko. Tvoří se protilátky typu IgG, IgA a IgM.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek cut off

Kontrolní vzorek pozitivní

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová