ELISA-anti-DNP-G

REF E-211      ELISA-anti-DNP-G                   48 jamek

Souprava ELISA-anti-DNP-G je určena na stanovení protilátek třídy IgG proti deoxyribonukleoproteinu v lidském séru. Umožňuje stanovení 16 neznámých vzorků v duplikátech.

Protilátky proti deoxyribonukleoproteinu jsou jednou ze tří hlavních skupin protilátek, které se nacházejí v séru ve zvýšené koncentraci u pacientů s difuzními chorobami pojiva, jejichž nejtypičtějším představitelem je systémový lupus erythematosus (SLE). DNP je pracovní název pro zbytek, který se získává opakovanou extrakcí buňkových jader fyziologickým roztokem, ve kterém je nerozpustný. Obsahuje DNP, histony a nehistonové proteiny. Nezahrnuje ribonukleoproteinové extrahovatelné jádrové antigeny. Antinukleární protilátky stanovované na tkanivových řezích nebo buněčných otiscích nepřímou fluorescenční technikou se od anti-DNP protilátek liší tím, že obsahují protilátky i proti těmto extrahovatelným antigenům buněčných jader. Samotný DNP je nejlépe definovaný v nukleozomech, základních stavebních jednotkách chromatinu.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek pozitivní

Standardy 0 - 6,25 - 12,5 - 25 - 50 - 100 U.ml-1

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová