H.PYLORI

Helicobacter pylori test

TESTY NA HELICOBACTER PYLORI

REF 1052

Test určený na stanovení antigenu H. pylori ve stolici

Pro laboratoře a ambulance jen za 108,90 Kč s DPH 21%!!!

Test se skládá z: odběrové zkumavky s extrakčním roztokem

vyhodnocovací destičky

Odběr vzorku

Sondu vložte do zkumavky, dobře zašroubujte a protřepte.

Jednoduché vyhodnocení!

Ze zkumavky s odebraným vzorkem stolice odšroubujte špičku víčka a vytlačte 3 kapky do okénka označeného šipkou, resp. do okénka S na destičce.

Výsledek negativní:

HELICOBACTER PYLORI Test skladujte při teplotě 4 - 30 °C 

HELICOBACTER PYLORI - OTáZKY A ODPOVĚDI

  • Hlavní hypotéza o šíření Helicobacteru hovoří o přenosu z člověka na člověka kontaktem s jeho žaludečním obsahem nebo obsahem stolice. Studie ukázaly vysokou koncentraci této bakterie ve zvratcích nebo průjmových stolicích nakažených lidí. Po zvracení se helicobacter nachází i ve slinách a ve vzduchu kolem. Přenos je tedy nejjednodušší při blízkém rodinném kontaktu. Helicobacter přežívá i na zubním povlaku, též na špatně umyté sklenici. Byl dokázán i ve slinách, může se přenášet i líbáním. Nakazit se může jen člověk s nedostatečnou odolností proti tomuto mikroorganizmu, za což je odpovědný imunitní systém těla.
  • Helicobacter se považuje za hlavní příčinu zánětu žaludeční sliznice. Sehrává významnou roli ve vývoji vředového onemocnění žaludku a dvanáctníku. Dokázalo se, že je přítomen u 80% žaludečních a 95% dvanáctníkových vředů. Pokud se tzv. chronický zánět (gastritida) nevyléčí, může se stát příčinou nejen zhoršeného hojení samotného vředu, ale po letech může mít vliv i na vývoj rakoviny žaludku. Zákeřnost rakoviny žaludku spočívá v tom, že v době, kdy existuje prakticky 100-procentní možnost vyléčení, pacient nepociťuje žádné těžkosti.
  • Ne každý, kdo má v žaludku Helicobacter, má těžkosti. Odhaduje se, že třetina lidí s ním přežije bez těžkostí celý život. Závisí to na snášenlivosti organizmu. Mnozí lidé si zvykli na to, že mají těžší trávení, pálení žáhy, bolesti v nadbřišku, nucení ke zvracení, zápach z úst, nadýmání, brkání, zácpu nebo nepravidelné vyprazdňování, pocit plnosti žaludku a zvýšené únavy.
  • Kontrolované studie ve vysoce rizikových skupinách obyvatelstva dokázaly, že přeléčení infekce helicobacteru sníží riziko vývoje rakoviny žaludku u všech, kteří v něm ještě neměli žádné předrakovinové změny. Stejně tak se ukázalo, že když se infekce helicobacterem úspěšně přeléčí, opětovná nákaza je málo pravděpodobná.
  • Vyšetření antigenu Helicobacteru ze stolice - to se využívá na stanovení momentální nákazy helicobacterem a také pro kontrolu úspěšnosti léčby infekce, ne dříve než 6 týdnů po ukončení léčby.
  • Jak se léčí infekce Helicobacterem pylori?
  • Současné doporučené léčebné schéma znamená užívat kombinaci tří léků - dva druhy antibiotik plus tzv. blokátor protonové pumpy (lék, který snižuje tvorbu žaludeční kyseliny, která je pro tuto bakterii živnou půdou). Léčba obyčejně trvá 7-14 dní. Někteří pacienti potřebují delší léčbu nebo dokonce čtyřkombinaci léků (ve druhé linii léčby se vymění antibiotika), protože se nakazili velmi odolným kmenem. Kontrola úspěšnosti léčby se doporučuje provádět vyšetřením ze stolice po šesti týdnech. Pokud má však pacient vřed, doporučuje se opětovná gastroskopie na kontrolu hojení vředu. Vzorky z něho se posílají na histologické vyšetření.