ELISA-anti-GLIADIN deamidovaný

REF E-230 ELISA-anti-GLIADIN deamidovaný-II-A-G 48 jamek pro IgA, 48 jamek pro IgG

REF E-231 ELISA-anti-GLIADIN deamidovaný-II-A 96 jamek

REF E-232 ELISA-anti-GLIADIN deamidovaný-II-G 96 jamek

Soupravy ELISA-anti-GLIADIN deamidovaný jsou určeny na kvantitativní stanovení specifických protilátek proti gliadinu v lidském séru. Jako antigen je v soupravě použit rekombinantní deamidovaný syntetický peptid gliadinu.

Stanovení anti-gliadinových protilátek v lidském séru se využívá na zlepšení diagnostických možností a na monitorování léčby celiakie. Celiakie je geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění dětí a dospělých. V evropské populaci se udává prevalence celiakie 1:100 až 1:300. Příčinou choroby je intolerance bílkovin pšenice, ječmene, žita a ovsa. Intolerance je na bílkoviny endospermu obilných zrn, tzv. gluten (lepek), ze kterého se dá etanolem extrahovat gliadin, frakce obsahující asi 50 proteinových složek. Použití rekombinantního deamidovaného peptidu gliadinu zlepšuje specificitu testu. V důsledku onemocnění vzniká ve sliznici tenkého střeva celá řada změn od zvýšeného množství interepiteliálních lymfocytů až po hyperplazii krypt a oploštění klků. Klinické příznaky celiakie jsou velmi variabilní a rozdílné u dětí a dospělých. K typickým příznakům patří průjmy, hubnutí, bolesti břicha, únava. K atypickým formám bývá zařazena dermatitis herpetiformis Duhring. Onemocnění se může projevit bolestmi kostí, stagnací růstu, opožděnou pubertou, infertilitou, opakovanými potraty, anémií, osteoporózou, atd. Obávanými komplikacemi celiakie jsou gastrointestinální karcinomy a lymfomy. Léčba spočívá v dodržování diety s přísným vyloučením glutenu ze stravy pacienta.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek pozitivní

Standardy 0 - 5 - 10 - 20 - 40 - 160 U.ml-1

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová