Rychlé testy

Profesionální použití

              Testy na skryté (okultní) krvácení ve stolici


                             HEMOGLOBIN/FOB test

imunochemický test pro screening KRCA

citlivost 50 ng/ml - detekční limit odpovídající evropským doporučením

CENA A DODACÍ PODMÍNKY

 • Cena pro ambulance i laboratoře je 29,80 Kč vč. DPH 21% za 1 test.
 • Krabička obsahuje 25 kusů testů (zkumavek s extrakčním roztokem + vyhodnocovacích destiček), exspirace nejméně 18 měsíců. Minimální odběr 50 kusů.
 • Je možno doobjednat si zkumavky s extrakčním roztokem samostatně za 17,00 Kč vč. DPH 21% za 1 kus.

Kolorektální karcinom patří k nejčastějším onkologickým onemocněním, tvoří přibližně 13 % všech případů rakoviny. Úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a konečníku je druhou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor u mužů a třetí u žen. Pokud se onemocnění zachytí včas, pacient má 95 % šanci na vyléčení. Až 80 % pacientů přichází k lékaři v posledním stádiu onemocnění. 95 % všech onemocnění tlustého střeva vzniká nejdříve z nezhoubného předstupně tzv. polypů (nezhoubných výrostků střevní sliznice). Polypy se nacházejí až u 10 % populace. Předtím, než mohou progredovat do rakoviny tlustého střeva, jsou mnoho let nepozorované. Polypy větší než 0,5 cm stálým drážděním trvale krvácejí. Varovným signálem ke zjištění onemocnění je krev ve stolici, která je v počátečním stadiu okem nepostřehnutelná. Stanovení lidského hemoglobinu ve stolici imunochromatografickým testem je jednoduchým a spolehlivým screeningovým vyšetřením okultního (skrytého) krvácení.

PRINCIP

Imunochromatografický test je rychlý, citlivý, specifický, kvalitativní test na detekci hemoglobinu v lidské stolici. Metoda využívá kombinaci konjugátu (monoklonální protilátka - barvivo) a polyklonální protilátky navázané na pevnou fázi na identifikaci hemoglobinu v testovaném vzorku. Vzorek stolice se extrahuje do roztoku, která se nakape do okénka označeného šipkou na testovací destičce.

Vzorek vzlíná po membráně, přičemž značený konjugát vytváří s antigenem hemoglobinu (pokud je ve vzorku přítomen) komplex antigen - protilátka. Tento komplex se naváže na protilátku umístěnou v pozitivní reakční zóně T a vytvoří tmavočervenou čárku. Pokud se v komplexu nenachází hemoglobin, v okénku T se nevytvoří barevná čárka. Reakční směs vzlíná dále do kontrolní zóny C. Nezreagovaný konjugát se váže v kontrolní zóně, kde vytváří tmavočervenou čárku, která dokazuje, že test byl správně proveden.

DOPORUČENÍ

Lidé s rizikem výskytu nádorového onemocnění, u kterých se doporučuje každoroční screeningové testování:

 • pacienti se všemi formami roztroušených střevních polypů
 • pacienti s adenomovými polypy
 • Pacienti s nespecifickými střevními záněty - Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
 • ženy po operaci prsu, dělohy a vaječníků
 • preventivně příbuzní pacientů s onkologickým onemocněním
 • muži a ženy nad 40 roků jako součást preventivní prohlídky - i po negativním výsledku

KDY ZVÝŠIT POZORNOST

 • průjem, zácpa, změna pravidelnosti stolice
 • krev, resp. tmavá barva stolice
 • trávicí problémy - nadýmání, křeče, pocit plnosti, větry
 • únava, nechuť do jídla, ztráta hmotnosti
 • preventivně příbuzní pacientů s onkologickým onemocněním


HEMOGLOBIN/FOB test
HEMOGLOBIN/FOB test

HELICOBACTER PYLORI test

Jednokrokový kvalitativní test na důkaz antigenu H.pylori ve stolici nabízíme za bezkonkurenční cenu 108,90 Kč vč. DPH 21% za 1 vyšetření!

· Minimální odběr není určen, dodáme Vám testovací destičky a odběrové zkumavky podle Vaší objednávky.


HELICOBACTER PYLORI TEST

Kvalitivní imunochromatické stanovení H.pylori všech izotopů ve stolici.

 • Co je to HELICOBACTER PYLORI

Infekce HELICOBACTER PYLORI patří celosvětově mezi nejčastěji se vyskytující choroby. Prevalence infekce se v naší populaci odhaduje na 40 - 52 % a roste s věkem populace. Infekce je přítomna u 90 - 95 % pacientů s duodenálním vředem a u 60 - 80 % pacientů se žaludečním vředem. HELICOBACTER PYLORI je podle WHO klasifikován jako karcinogen 1. třídy. HELICOBACTER PYLORI je spirálovitá gram-negativní bakterie, která kolonizuje epitel žaludku a proximálního duodena. Porušení obranných mechanizmů slizniční bariéry bakteriemi způsobuje uvolňování zánětlivých metabolitů epiteliálních buněk a patří k jednomu z nejdůležitějších faktorů v patogenezi gastritidy a peptických vředů. Vznik žaludečních a dvanácterníkových vředů může vést až k rakovině žaludku. Je dokázáno, že přítomnost HELICOBACTER PYLORI je hlavní příčinou karcinomu žaludku.

 • Příznaky, zdroj a rozvoj infekce HELICOBACTER PYLORI

Infekce HELICOBACTER PYLORI nemá žádné typické příznaky. Dvě třetiny infikovaných osob nepociťuje žádné těžkosti nebo má jen mírné nespecifické trávicí problémy. U jedné třetiny infikovaných osob však pozorujeme výrazné těžkosti, a to zejména:

 • těžké trávení, pálení žáhy
 • zápach z úst
 • nucení ke zvracení
 • plynatost, brkání, zácpa, nepravidelné vyprazdňování
 • pocit plnosti žaludku a zvýšená únava
 • bolesti v nadbřišku
 • bolesti žaludku
 • kožní problémy

Zdrojem infekce HELICOBACTER PYLORI je nakažený člověk. K rozvoji infekce dochází pravděpodobně po orálním příjmu bakterií - přenos je oro-orální, také oro-fekální.

 • Neinvazivní diagnostika HELICOBACTER PYLORI - detekce antigenu HP ve stolici

Vyšetření stolice imunochromatografickým testem /HELICOBACTER PYLORI TEST/ je určeno na odhalení aktivní infekce stanovením antigenu H.pylori. Metoda využívá kombinaci barevného konjugátu a imobilizovaných protilátek proti H.pylori. Za přítomnosti antigenu se vytváří komplex antigen - protilátka - barvivo, který se projeví viditelnou růžovou čárkou v testovací zóně destičky (zóna T). Komplex dál vzlíná do kontrolní zóny C, kde vytváří růžovou čárku, která dokazuje, že test byl proveden správně. Přítomnost antigenu je detekovatelná do 10 minut. Specificita testu je 95,7 %, senzitivita testu je 95 %.

Test je vhodný na prvotní a rychlou diagnostiku, kontrolu úspěšnosti léčby infekce, resp. diagnostiku reinfekce (ne však dříve než 4 - 6 týdnů po přeléčení, resp. ukončení léčby).