ELISA-anti-CANDIDA

REF E-351    ELISA-anti-CANDIDA-A     96 jamek

REF E-352   ELISA-anti-CANDIDA-G     96 jamek

REF E-353   ELISA-anti-CANDIDA-M     96 jamek

REF E-354   ELISA-anti-CANDIDA-A,G,M 48 jamek pro IgA, 48 jamek pro IgG, 48 jamek pro IgM

Soupravy ELISA-anti-CANDIDA jsou určeny na stanovení specifických protilátek proti mananovým a glukanovým sekvencím buňkové stěny Candida albicans v lidském séru. Mykotické infekce v současnosti patří k nejrozšířenějším nákazám populace. Druhy rodu Candida jako např. C.albicans, C.glabrata, C.parapsilosis, C.tropicalis, C.krusei, C.dubliniensis aj. jsou fakultativní patogeny způsobující oportunní infekce u imunokompromitovaných osob /HIV+, posttransplantační stavy, malignity, atd/ Zástupci rodu Candida jsou příčinou 79-85% nozokomiálních mykóz a odhady úmrtnosti jsou mezi 50-60%. Kandidóza se manifestuje převážně v jedné ze dvou forem: mukokutánní/superficiální nebo hematogenní diseminovaná kandidóza. U zdravých osob C.albicans představuje saprofytickou flóru gastrointestinálního a vulvovaginálního traktu a orofarynxu. C.albicans je příčinou kandidózy až u 67% imunokompromitovaných jedinců, přičemž mortalita v případě systémového postižení je 30-40%.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek pozitivní

Standardy 0 - 6,25 - 12,5 - 25 - 50 - 100 U.ml-1

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová