ELISA-anti-β-LAKTOGLOBULIN

REF E-260      ELISA-anti-BETA-LAKTOGLOBULIN-A                48 jamek

REF E-261       ELISA-anti-BETA-LAKTOGLOBULIN-G                48 jamek

REF E-460      ELISA-anti-BETA-LAKTOGLOBULIN-II-A             96 jamek

REF E-461       ELISA-anti-BETA-LAKTOGLOBULIN-II-G             96 jamek

Soupravy ELISA-anti-β-LAKTOGLOBULIN jsou určeny na stanovení specifických protilátek proti bílkovině kravského mléka - β-laktoglobulinu v lidském séru.

Kravské mléko patří do skupiny potenciálních potravinových alergenů, t.j. látek proteinové povahy, které vyvolávají u přecitlivělých jedinců chorobné stavy charakterizované abnormální imunitní odpovědí lidského organizmu na tyto látky. Kravské mléko obsahuje více než 20 různých proteinů, ze kterých jen některé jsou alergeny (kazein, β-laktoglobulin a α-laktalbumin). Imunologicky se alergie na proteiny kravského mléka klasifikuje jako alergie závislá na IgE a alergie nezávislá na IgE, která se označuje i jako intolerance na kravské mléko. Tvoří se protilátky typu IgG, IgA a IgM.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek cut off

Kontrolní vzorek pozitivní

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová