ELISA-anti-LAKTOZA

REF E-270      ELISA-anti-LAKTOZA-A                            48 jamek

REF E-271       ELISA-anti-LAKTOZA-G                            48 jamek

REF E-470      ELISA-anti-LAKTOZA-II-A                         96 jamek

REF E-471       ELISA-anti-LAKTOZA-II-G                         96 jamek

Soupravy ELISA-anti-LAKTOZA jsou určeny na stanovení specifických protilátek třídy IgA proti mléčnému cukru - laktóze v lidském séru.

Kravské mléko patří do skupiny potencionálních potravinových alergenů, které vyvolávají u přecitlivělých jedinců chorobné stavy charakterizované abnormální imunitní odpovědí lidského organizmu na tyto látky. Jednou z příčin nesnášenlivosti na mléko je intolerance laktózy. Intolerance laktózy - mléčného cukru, je přisuzována deficitu laktázy - enzymu, který umožňuje resorbovat tento cukr. Existují tři typy deficitu laktázy: vrozený deficit laktázy - příznaky intolerance se objeví brzy po narození, sekundárně snížená aktivita laktázy při některých střevních onemocněních, primárně snížená aktivita laktázy. Onemocnění se objevuje v dospělosti u jedinců, u kterých nebyla v mládí nalezena nesnášenlivost laktózy. K poklesu laktázové aktivity u citlivých lidí dochází pravděpodobně důsledkem snížené exprese genu.

SLOŽENÍ

8-jamkové lámatelné stripy aktivované antigenem

Kontrolní vzorek negativní

Kontrolní vzorek cut off

Kontrolní vzorek pozitivní

Konjugát

TMB substrát

Zřeďovací roztok

Vymývací roztok

Kyselina sírová